Dualiteit
Dualiteit, meestal tegengestelden; leven en dood; leeg en gevuld; creatie en vernietiging; bouwen en slopen; willekeurigheid en controle; lijn en vlak.; hard en zacht; naakt en onnaakt. Het is de rode draad door mijn werk.
Ik begin veelal met een figuur of object waarop ik reageer.  Mijn oorspronkelijke insteek is om figuren en objecten ‘compleet’  te maken. Bijvoorbeeld: een leeg shirt krijgt een figuur; een dood paard krijgt een ruiter; een schedel krijgt een gezicht; enz.  
De focus op deze dualistische werkwijze werd in de loop der tijd bijgestaan met een focus op materiaal. Waar werk ik mee? Wat is verf? Wat is houtskool?
Houtskool is (wilgen)hout dat zuurstofarm blootgesteld is aan vuur. Het is zwart, doodgemaakt materiaal waaruit ik leven wek. Met de serie ‘Vuur/Kool/Tekening’ ga ik in op dit gegeven.
En verf? De illusie gecreëerd met verf? Door mijn schilderijen te combineren met delen van het palet, onthul ik de oorsprong van het gecreëerde. De figuren lijken ontleed te worden en op te lossen in pigmentwolken. Verfhuid wordt menshuid en weer terug.  De series ‘Paletwolken’, ‘Solidezacht’ en ‘Stillevend’ zijn naast hun dualistische oorsprong ook artistieke onderzoekingen naar de materie en de illusie van verf.

Draad
Draad is een belangrijk gegeven in mijn werk. Rijgen was aanvankelijk  een praktische wijze om collages mee te maken. Maar omdat mijn intentie is om getekende figuren te helpen werd het rijgen een symbolisch gebaar van hechten, zoals het hechten van een wond.
Draad gebruik ik ook als tekenmateriaal. Het is een pure - bijna zakelijke- vorm van tekenen. Een lijn van punt A naar punt B zonder een artistieke curve of het  bemoeizuchtige handschrift van de kunstenaar.  De cumulatie van lijnen toont het handschrift, maar de lijn zelf is trouw aan haar essentie.  
Draad biedt als lijn ook een tegenwicht aan het vlak. De combinatie van draadlijnen en (houtskool)vlakken geven grond voor een onderzoek naar deze dualiteit. 


-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Deze tekst is gemaakt voor mijn 'pixel-schilderijen'
2009...

     


Het is geen contrast tussen digitaal en analoog. Geen duiding van schilderkunstige overbodigheid. Geen herhaling van haar glorie. Geen hulde aan de pixels of het vierkant. Geen spiegel tussen de perfectie en de absentie ervan. Geen zoektocht naar de grenzen tussen abstractie en figuratie. Geen terugkeer tot de essentie. Geen oorlogsveld voor langzaam en snel. Geen simpele verlangens naar schoonheid of de ontkenning ervan. Niet iets oud en zeker niets nieuws. Geen verbintenis tussen lichaam en geest. Geen bemiddelaar tussen de werkelijkheid en de verbeelding. Geen wijze van expressie. Geen antwoord op brandende vragen. Geen onthuller van de diepste geheimen. Geen houvast voor eenzaamheid. Geen hobby of eenvoudig tijdverdrijf. Geen overduidelijke reflectie van huidige maatschappijen. Geen excuus, pardon of legitimatie tot iets bijzonders. Geen voyeur door het raam van het dagelijkse leven. Geen onvoorwaardelijke permissie tot het aanschouwen van porno. Geen doorbraak van taboe of oplegger van censuur. Geen verbintenis tussen verschillende culturen. Geen greep naar de geschiedenis of een herhaling ervan. Geen exploitatie tussen meerdere media. Geen ontkenning van haar invloed  op mensen of haar kracht hen toe te spreken. Geen opsomming van wat er mis is in de wereld. Geen rectificatie van slechte gedachtes, handelingen of bezigheden. Geen ammunitie in de wapens van de emancipatie. Geen spreekbuis voor de strijders of verliezers. Geen intern bestrijdingsysteem. Geen reflectie van massacultuur of massaproductie. Geen propaganda. Geen vermeestering van illusies. Geen intuïtieve weergave tussen geest en hand. Geen verteller van verhalen of mythes. Geen thematiek over geweld, schedels of de dood. Geen triest verhaal voorafgaand. Geen doel bedacht achteraf. Geen ruilmiddel voor een welverdiend sneetje brood. Geen rouwproces voor het verlies van een dierbare. Geen ontnuchtering van natuuraanschouwing noch een romantisering daarvan. Geen verspreider van religie of cultus. Geen bedenker van nieuwe ideeën of  creëerder van postmodernistische stromingen. Geen leider van het postpostmodernisme. Ook geen ontkenning of onderstreping ervan. Geen filosofische ontketening of een zoektocht naar antwoorden op levensvragen. Geen portrettering van de doorsnee mens of onthuller van de abnormale onder ons. Geen vishengels in de poel van rijkdom of roem. Geen strategische marktbespelingen. Geen conclussie of eindresultaat van een langdradig onderzoek. Geen hypothese of absurde connecties die niemand anders ooit kon verzinnen. Geen trucje die na commercieel succes eindeloos herhaald dient te worden. Geen nastreving van commercieel succes of een uitbuiter van de consumptie. Geen onhandig streven naar de perfecte technische lading of het resultaat van een technisch hoogstandje. Geen ontkenning van passie voor het medium. Geen verlangens naar een romantisch bestaan. Geen internationaal kopstuk of pronkstuk op een veiling. Simpelweg geen illustratie in een boek of een kanttekening op het proefwerkpapier van een student. Geen schetsen tot betere werken. Geen verberging of onthulling van goddelijk licht of het licht vanuit het beeldscherm. Geen bekritisering van kunststromingen of andere kunstenaars. Geen expressie van liefde of aantrekking. Geen statement benadrukt of vrij te interpreteren. Geen eigenaar of product van een handschrift of werkwijze. Geen jager op het gemoed of een ontsluiering van drama en tragedie. Geen over- of underkill van elk gegeven entiteit.