NL

Kevin Nieuwenhuijs werk bestaat grotendeels uit verschillende soorten van tegenstellingen.  Leven en dood of naakt en gekleed zijn onderwerpen die een uiting hebben gekregen in zijn werk. Tegenwoordig ligt zijn focus op het grensgebied van het iets/niets binnen het schilderen en tekenen. Wanneer geloven we dat beelden van niet-bestaande entiteiten werkelijk bestaande fenomenen kunnen zijn? In zijn werk speelt hij met deze tegenstelling en bevraagt de essenties van creëren, illusies en betekenis binnen het spectrum van schilderen.

 EN

Kevin Nieuwenhuijs’ work contains variations of opposite relations. Subjects such as life and death, naked and dressed have been expressed in his paintings. Nowadays his focus lies on the border area of ​​something/nothing within painting. When do we believe that images of non-existent entities can actually be existing phenomena? Nieuwenhuijs playfully labors with this notion and questions the essence of creation, illusion and meaning within the spectrum of painting.